Loading...

อีกหนึ่งเหตุการณ์ครั้งสำคัญ ที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนยังคงปลื้มปีติ และจดจำไม่มีวันลืม เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๔๙

โดยเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม

พร้อมกับทรงโบกพระหัตถ์ให้กับพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จกันเป็นจำนวนมาก และเป็นภาพจดจำอันประทับใจของคนไทยอย่างไม่มีวันลืม

แต่เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะได้เห็นอีกมุมหนึ่ง จากภายในสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งในช่วงเวลานั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทรงมีพระราชหฤทัยระลึกถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ท่านทรงกวักพระหัตถ์เรียก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้มาเคียงข้างฉายพระรูปในวันสำคัญแบบนี้ด้วยกัน

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here